PRIMARNA DEJAVNOST PODJETJA

Izdelava in montaža:

  • Jeklenih konstrukcij za industrijske objekte, stavbe, podeste, stopnišča, športne stadione
  • Oprema za odrsko tehniko v gledališčih,
  • Procesne opreme,
  • Cevovodov za čiščenje dimnih plinov
  • Silosov
  • Cistern
  • Kontejnerjev
  • Tehnološke opreme
  • Strojnih delov

Sekundarne dejavnosti podjetja so strojna obdelava na obdelovalnih strojih, izdelava tehnološke opreme in upogibanje ter peskanje materiala.

Letna proizvodnja podjetja znaša od 1000 do 1500 ton jeklenih konstrukcij in opreme, ki je odvisna od zapletenosti in vrste proizvedenih projektov.